Mačkov kamen

Nalazi se na planini Jagodnji. Bio je krvavo poprište u borbama izmedu srpske i austrougarske vojske u I sv. ratu 1914. godine. U čast palim borcima na ovom mestu je 1932. godine podignuta spomen kosturnica./p>