Мали и Велики Град

У Горњој Трешњици су остаци веома старог утврђења, за које се не зна поуздано из ког је периода. Мали град је неправилне основе прилагођене терену са донжон кулом овалног облика. Његова висина на неким местима износи до 7 м.


На северном узвишењу, веома стрмом и са свих страна неприступачном, али са добрим погледом на долину Трешњице, подижу се остаци Великог града. Издужена основа износи 20 м у дужину и 8 м у ширину. На северној страни налази се кула масивних зидова.


Оба утврђења зидана су од ломљеног и слабо притесаног кречњака са чврстим белим малтером. Налази керамике са Малог града припадају средњем веку. Остаци града удаљени су око 6 км од реке Дрине и налазе се на старом путу којим се ишло из доњих подрињских села ка Ваљеву.