ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА ЗА ПРИЈАВУ ЗА ВАУЧЕРЕ ЗА ОДМОР У СРБИЈИ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило је обавештење којим се позивају угоститељи да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима. Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима у трајању од најмање пет ноћења изван града, општине, односно места пребивалишта, као и места студирања корисника ваучера.
Ваучером се не може вршити плаћање услуга исхране и пића, пружање здравствених или других услуга, боравишне таксе, односно других дажбина.
Вредност ваучера износи 5.000,00 динара и наведени износ представља максимални износ средстава који се по ваучеру може рефундирати угоститељу.
Пријаву за учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима, Министарству, са свог главног корисничког налога, подносе Угоститељи aплицирањем кроз централни информациони систем у области угоститељства и туризма (Е-туриста). Попуњену и одштампану пријаву за учешће Угоститељ потписује и преко ЦИС-а прилаже као скениран документ.
Све додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, као и на бројеве телефона: 011/2606576 и 011/2606521.